Δασικές Υπηρεσίες

ΔΑΣΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σας βοηθάμε στην εξεύρεση λύσεων.

Εξειδικευόμαστε στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με το φυσικό περιβάλλον, όπως προστασία και διαχείριση, υπηρεσίες υποστήριξης αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών και εκθέσεων Φωτοερμηνείας, παροχή εξειδικευμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δασικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, και συμμετοχή σε διεπιστημονικές μελέτες και ερευνητικά προγράμματα.

Ως επιστήμονες, λειτουργούμε με γνώμονα την εξεύρεση λύσεων και τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σεβασμό προς το περιβάλλον. Κατά την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών, ενσωματώνουμε φιλικές προς το περιβάλλον στρατηγικές, που συμβαδίζουν με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δασικές Υπηρεσίες geoforest

Αναλυτικότερα, προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών

  Υποβολή αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων Δασικών Χαρτών.

 • Μελέτες Φωτοερμηνείας

  Τεχνικές εκθέσεις ερμηνείας αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων για κάθε νόμιμη χρήση.

 • Υπηρεσίες Tεχνικού Συμβούλου

  Παροχή υπηρεσιών νομικού και τεχνικού περιεχομένου αναφορικά με δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

 • Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

  Μοντελοποίηση και χαρτογραφική αποτύπωση γεωχωρικών δραστηριοτήτων και φαινομένων, ανάπτυξη και γεωκωδικοποίηση βάσεων δεδομένων κ.λπ..

 • Δασικές μελέτες

  Εκπόνηση δασοπονικών μελετών βάσει των νέων τεχνικών προδιαγραφών σύνταξής τους.

 • Διεπιστημονικές μελέτες

  Συμμετοχή σε σχεδιασμό και εκπόνηση μελετών στα πλαίσια ερευνητικών και επιστημονικών προγραμμάτων.